"ตั้งแต่ กำเนิด มจธ. เราได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน บนผืนแผ่นดินนอกรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอด ความรู้ถูกผลัดกันสอนประสบการณ์ผลัดกันแลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้กับชาวบ้าน แม้แต่เด็กเล็กหรือผู้เฒ่า ก็ให้ความรู้ได้เราจึงเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน" มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ปี 2556-2557

youtube

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

phaaphhmuu_111

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

Social_Enterprise

all video

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being)

บรรยากาศงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being)

January 5, 2017

ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคเอกซ์ อาคารมีชีวิตเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เวทีนำร่องที่รวมพลคนทำงานด้านสุขภาวะชุมชนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครั้งแรก

คณะทำงานม.กับชุมชน ร่วมกับศูนย์ RSC ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนหลักสูตรสะเต็มศึกษาบนฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

คณะทำงานม.กับชุมชน ร่วมกับศูนย์ RSC ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนหลักสูตรสะเต็มศึกษาบนฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

September 6, 2016

คณะทำงานม.กับชุมชน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนหลักสูตรสะเต็มศึกษาบนฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ.พังงา วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี จ.พังงา

คณะทำงานหมู่บ้านวิทย์ฯ (จ.ราชบุรี) ลงพื้นที่พูดคุยหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

คณะทำงานหมู่บ้านวิทย์ฯ (จ.ราชบุรี) ลงพื้นที่พูดคุยหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

August 19, 2016

คณะทำงานหมู่บ้านวิทย์ฯ (จ.ราชบุรี) ลงพื้นที่พูดคุยหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และติดตามงานโครงการถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

คณะทำงาน (RSC) ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชม พร้อมออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับโรงเรียนพระราชทานทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

คณะทำงาน (RSC) ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชม พร้อมออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับโรงเรียนพระราชทานทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

August 19, 2016

คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับคุณดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เดินทางสำรวจและเยี่ยมชม พร้อมออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

แผนที่

พื้นที่ดำเนินการ

คลิกบนตำแหน่งแผนที่ ที่ท่านต้องการ

จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยของภูมิภาคตะวันตกที่รองรับและตอบสนองความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก

จังหวัดพังงา

บูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน อ.คุระบุรี อ.ท้ายเมือง จ.พังงาพลังงานสะอาดเกาะหมากน้อย จ.พังงา

จังหวัดนราธิวาส

พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดจันทบุรี

พลังสะอาดเกาะจิก จ.จันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวและการวิจัยร่วมกับชุมชนเครือข่ายป่าตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ, บางขุนเทียน, ราษฎร์บูรณะ, จอมทอง ในการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดน่าน

โครงการภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต "ไทยเลิศ"
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

<< Aug 2018 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2