ส่วนกลาง

ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-470-9681-2

โทรสาร 0-2470-9680

e-mail : ucom.kmutt@kmutt.ac.th

Admin : photchanar.kae@kmutt.ac.th

Get in Touch now
captcha