พื้นที่ดำเนินการ

คลิกบนตำแหน่งแผนที่ ที่ท่านต้องการ

จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยของภูมิภาคตะวันตกที่รองรับและตอบสนองความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก

จังหวัดพังงา

บูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน อ.คุระบุรี อ.ท้ายเมือง จ.พังงาพลังงานสะอาดเกาะหมากน้อย จ.พังงา

จังหวัดนราธิวาส

พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดจันทบุรี

พลังสะอาดเกาะจิก จ.จันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวและการวิจัยร่วมกับชุมชนเครือข่ายป่าตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ, บางขุนเทียน, ราษฎร์บูรณะ, จอมทอง ในการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดน่าน

โครงการภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต "ไทยเลิศ"
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครศรีธรรมราช