"ตั้งแต่ กำเนิด มจธ. เราได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน บนผืนแผ่นดินนอกรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอด ความรู้ถูกผลัดกันสอนประสบการณ์ผลัดกันแลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้กับชาวบ้าน แม้แต่เด็กเล็กหรือผู้เฒ่า ก็ให้ความรู้ได้เราจึงเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน" มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ปี 2556-2557

youtube

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

55

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

Social_Enterprise

all video

ข่าวประชาสัมพันธ์

มจธ.และคณะทำงานพัฒนากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ลงพื้นที่ฟาร์มแพะคุณเกษม วันที่ 27 พฤศจิกายน  2558

มจธ.และคณะทำงานพัฒนากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ลงพื้นที่ฟาร์มแพะคุณเกษม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

January 15, 2016

คณะทำงานพัฒนากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ลงพื้นที่ฟาร์มแพะคุณเกษม (ประชาอุทิศ 69 แยก 8) เป็นความร่วมมือต่างสาขาและต่างคณะ เพื่อพัฒนาชุมชน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

RSC ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และสถาบันการเรียนรู้ (มจธ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมส์เพื่อเสริมการเรียนรู้” สำหรับครู โรงเรียนในเครือข่ายโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

RSC ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และสถาบันการเรียนรู้ (มจธ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมส์เพื่อเสริมการเรียนรู้” สำหรับครู โรงเรียนในเครือข่ายโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

December 14, 2015

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

แผนที่

พื้นที่ดำเนินการ

คลิกบนตำแหน่งแผนที่ ที่ท่านต้องการ

จังหวัดพังงา

บูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน อ.คุระบุรี อ.ท้ายเมือง จ.พังงาพลังงานสะอาดเกาะหมากน้อย จ.พังงา

จังหวัดนราธิวาส

พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดจันทบุรี

พลังสะอาดเกาะจิก จ.จันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวและการวิจัยร่วมกับชุมชนเครือข่ายป่าตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ, บางขุนเทียน, ราษฎร์บูรณะ, จอมทอง ในการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดน่าน

โครงการภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต "ไทยเลิศ"
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

<< May 2018 >>
MTWTFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3