กระเป๋าผ้า

250 ฿

กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ ราคา 250 บาท

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ บ้านนางอย-โพนปลาโหล จังหวัดสกลนคร ภูมิปัญญาจากบรรพชน จากจิตวิญญาณของกลุ่มแม่เฒ่าหนึ่งในงานสนับสนุนและสืบทอดงาน

พัฒนาชนบทตามพระราชดำริ ที่มจธ. ดำเนินงานมากกว่า 3 ทศวรรษ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “กระเป๋าผ้า”