ผ้าฝ้ายทอมือ

200 ฿

ผ้าฝ้ายทอมือ ราคา 200 บาท

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านนางอย-โพนปลาโหล จังหวัดสกลนครภูมิปัญญาจากบรรพชนจากจิตวิญญาณของกลุ่มแม่เฒ่าหนึ่งในงานสนับสนุนและสืบทอดงาน พัฒนาชนบทตามพระราชดำริ ที่มจธ. ดำเนินงานมากกว่า 3ทศวรรษ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “ผ้าฝ้ายทอมือ”