แมคคาเดเมีย อบเกลือ 120 กรัม

120 ฿

แมคคาเดเมีย อบเกลือ 120 กรัม ราคา 120 บาท

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แยกชิ้นและสอบถามราคาได้ที่:
คุณกมลพรรณ ทรัพย์เมฆ (วา), คุณพรพิมล สมัครสมาน (แจง)
ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โทร. 02-4709681-2)

“รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย

นำเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ”

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แมคคาเดเมีย อบเกลือ 120 กรัม”